Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Vērtējumu veikšana

Vērtība ir uzņēmējdarbības svarīga sastāvdaļa. Biznesā tas var būt zīmols vai bonusu programma, investīcijas, nemateriāliā vērtība, cenu transfers vai nodokļu piemērošana. Vērtējumi var būt strīdīgi un subjektīvi, līdz ar to Jums nepieciešams kāds, kas šo vērtējumu rūpīgi izpēta. 


Katrā vērtējumā ir skaitlis, taču skaitlis pats par sevi neko neizsaka un nepieņem lēmumus. Vērtējums nav vērtējums bez ekspertu analīzes un aprēķinu pamatē esošo faktu izpratnes. 


Ik dienu uzņēmumi griežas ConFidē ar lūgumu pēc izsmeļoša padoma vērtības noteikšanā. Kā jau ierasts, mēs sniedzam zinoša eksperta viedokli, kas pamatots ar labām nozares zināšanām. 


Vai Jūs apsverat iespēju investēt? Mēģiniet saskaņot vērtējumu ar nodokļu administrāciju? Varbūt meklējiet vērtējumu grāmatvedības uzskaites vajadzībām? Lai arī kāds būtu iemesls, mēs pievienosim savu viedokli Jūsējam, lai izdarītu pareizos lēmumus. 


Iespējamie apstākļi


Darījumi


  • Investīciju projektu vērtēšana, lai palielinātu organizācijas vērtību 
  • Vērtējumi komercnolūkos 
  • Aktīvu vērtēšana restrukturizācijas kontekstā 
  • Precīzs finansu, ekonomikas un stratēģisks padoms uzņēmuma vērtības palielināšanai
  • Kompleksi vērtējumi, iekļaujot finansiāli noslogotus uzņēmumus un starptautiskus projektus 


Eksperta vērtējums


  • Neatkarīga eksperta, nozares speciālista vērtējums pārrunu veikšanai vai oficiālai uzrādīšanai