Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu padziļinātā izpēte (pārdeveja puse)

Kad uzņēmums tiek pārdots vai arī tiek pārdota uzņēmuma daļa, ir nepieciešams potenciāliem pircējiem sagatavot padziļinātas izpētes pārskatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli. ConFide, veicot neatkarīgu uzņēmuma padziļināto izpēti, ietverot tā darbības analīzi, sniedz komfortu gan uzņēmuma pircējam, gan pārdevējam. 


Pārdevēja pusē veiktā padziļinātā izpēte uzsver jautājumus, kas ir svarīgs visprasīgākajam pircējam. Pārdevējiem, kas veic uzņēmuma vai tā daļas pārdošanu, sniegtais pakalpojums sniedz individuālu risinājumu, lai veiksmīgi paveiktu pārdošanas darījumu. 


Mūsu Pārdevēju konsultanti strādā ciešā saskarē ar uzņēmuma vadību un to vadošiem konsultantiem visa pārdošanas procesa laikā, nodrošinot, ka iespējas un apstākļi tiek izprasti un tiek sperti pareizie soļi. 


Iespējamie apstākļi


 • Jūsu kompānijas stratēģija paredz atsevišķa biznesa virziena pārdošanu 
 • Jūsu uzņēmumā tiek veikta procesu reorganizāciju, tiek mainīts darbības virziens 
 • Jūs vēlaties fokusēt uzņēmuma līdzekļus uz pamatbiznesu vai atgriezt ieguldījumus investoriem 
 • Jūs izjūtat aizdevēju spiedienu, ko izraisa finansu nosacījumu pārkāpumi 


Mēs Jums varam palīdzēt 


 • Sniegt pārdevējiem lielākas pārdošanas procesa kontroles iespējas, kas var nodrošināt augstāku biznesa pārdošanas cenu 
 • Sniegt pircējiem lielāku drošību par iegādājamā biznesa raksturu un naudas plūsmas īpatnībām. Tas var palīdzēt pārrunās par pērkamā biznesa cenu 
 • Izvairīties no biznesa pārtraukšanas pārdošanas procesā 
 • Pamatot un pierādīt informācijas memorandā minētos faktus un skaitļus 
 • Izvairīties no atsevišķas izpētes veikšanas pircēja interesēs, jo varēs paļauties un pārdevēja veikto izpēti 
 • ConFides speciālisti nodrošinās pārdošanas gaitas uzraudzību un rūpēsies, lai pārdošanas procesā pārdevējs saglabā nosvērtību un iniciatīvu 
 • Savlaicīgi identificēt pārdošanas cenu noteicošos faktorus 
 • Strauja pārdošanas procesa veikšana pēc paziņojuma izteikšanas. To ir svarīgi veikt, lai samazinātu biznesa pārtraukšanas risku un paātrinātu uzņēmuma īpašnieku maiņu 
 • Mazināt finansu investoru šaubas, iespējams, attaisnojot augsto iegādes cenu 


Pārdevēja asistēšana būs vairāk piemērota gadījumos, kad pircēja interese ir tirgus nišas paplašināšana. Tas būtiski ietaupīs laiku, salīdzinot ar pilnu pārdodamā uzņēmuma izpētes materiāla sagatavošanu. Galvenā atšķirība starp padziļināto izpēti un Pārdevēja asistēšanas pakalpojumu ir tāda, ka asistēšanas gadījumā no pakalpojuma labumu gūst tikai Pārdevējs. 


ConFide Uzņēmumu padziļinātās izpētes (pārdeveja puse) pakalpojums iekļauj


 • Uzņēmuma padziļinātā izpēte ir pārskats par pārdodamā uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Tas sniedz Pārdevējam liekākas pārdošanas procesa kontroles un plānošanas iespējas, kas, savukārt, var sekmēt biznesa pārdošanu par augstāku cenu
 • Pārdevēja asistēšana sniedz Pārdevēja vispusēju atbalstu, lai veiksmīgi paveiktu biznesa pārdošanu. Pārdevēja asistēšana tiek veikta tikai Pārdevēja interesēs