Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu maksātnespēja

Kad uzņēmumi sastopas ar finansiāliem sarežģījumiem vai maksātnespēju, mēs varam palīdzēt glābt situāciju. Svarīgs priekšnosacījums ir savlaicīgi uzsākta rīcība. Turklāt mēs varam palīdzēt uzņēmumu finansētājiem saglabāt ieguldījumus maksātnespējas ceļā.


Uzņēmumu maksātnespējas radītie apstākļi


  • Kā uzņēmuma vadītājs Jūs esat juridiski atbildīgs saglabāt uzņēmuma maksātspēju. Iegūstot savlaicīgu konsultāciju, Jūs varat noskaidrot radušās situācijas apstākļus un iespējamos risinājumus
  • Kā aizdevējam vai finansiāli ieinteresētai pusei Jums jāpārvalda savs ieguldījumu portfelis, lai mazinātu iespējamos zaudējumus, kas var rasties maksātnespējas laikā
  • Uzņēmuma konsultantam ir svarīgi sarežģījumu brīžos sniegt uzņēmumu vadībai un iesaistītajām pusēm skaidrus un precīzus padomus maksātnespējas jautājumos un norādīt uz iespējamiem risinājumiem


Mēs Jums varam palīdzēt


  • Glābt uzņēmumu vai biznesu, ja aktīva rīcība tiek uzsākta savlaicīgi
  • Atjaunot finansu ieguldījumu vērtību


ConFide uzņēmumu maksātnespējas pakalpojumi iekļauj


  • Maksātnespējas procesa administrēšanu
  • Izlīguma administrēšanu
  • Administratīva pārvaldīšana
  • Sanācijas un bankrota procedūras
  • Atbalsts citos formālos un neformālos maksātnespējas jautājumos