Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu likvidācija

Kad organizācija atzīst kāda biznesa virzienu, struktūrvienību vai filiāli par dzīvot nespējīgu, ConFide palīdzēs atgūt ieguldītos līdzekļus. 


Mēs palīdzem identificēt apstākļus, izvērtēt iespējamos risinājumus un ieviest izvēlēto rīcības plānu (piem. uzlabot un pārdot vai arī likvidēt). Mēs spējam identificēt šiem procesiem piemītošos riskus un palīdzam tos pārvaldīt. 


Plānotais rezultāts ir ieguldījumu vērtības palielināšana, pārdodot, restrukturizējot, slēdzot vai likvidējot dzīvot nespējīgo biznesa virzienu vai uzņēmumu. Mūsu plašā pieredze, pārbaudītā metodoloģija un spēja organizēti strādāt laika trūkuma apstākļos veido mūsu konkurētspējas priekšrocības. 


Iespējamie apstākļi


  • Jums ir uzņēmumi vai biznesa vienības, kas nestrādā saskaņā ar Grupas stratēģiju vai vēlaties atbrīvoties/pārdot atsevišķu “blakus biznesu”
  • Jūs nevarat izlemt par tālāko attīstību. Šādās situācijās, kad kavēšanās rada biznesa vērtības samazinājumu, mēs palīdzam ieviest skaidrību un objektivitāti 
  • Jūs piedzīvojat lielu konkurences spiedienu vai/un Jūsu peļņas norma samazinās, vai arī samazinās Jūsu uzņēmuma akciju vērtība
  • Jums rada bažas bizness, kas prasa lielus kapitālieguldījumus, vai arī uzņēmuma slēgšana prasa lielas izmaksas 
  • Jūs piedzīvojat pēkšņas izmaiņas tirgū vai nozīmīgāko darbinieku zaudēšanu 


Mēs Jums varam palīdzēt


  • Maksimizēt biznesa vērtību
  • Atbrīvojot kapitālu, ieguldīt to pamatbiznesā
  • Palīdzēt vadībai uzņēmuma resursus novirzīt uz produktīvāko biznesa virzienu 
  • Saglabāt uzņēmuma zīmola reputāciju, izvairīties no negatīvas publicitātes 
  • Mūsu metodoloģiju pielietošana ļaus izvairīties no kavēkļiem un šķēršļiem, kas piemīt uzņēmumu darbības pārtraukšanas procesam, samazinot uzņēmuma izmaksas


ConFide Uzņēmumu likvidācijas pakalpojums iekļauj


Pārdošana:
Mēs izvairāmies no steidzīgas izpārdošanas scenārija. “Uzlabot un pārdot” ir mūsu vēlamais uzņēmuma likvidācijas scenārijs, kurā mēs kombinējam savas izmaiņu vadības un pārdošanas pieredzi, lai maksimizētu pārdošanas vērtību. Mēs aplūkotu iespēju paplašināt uzņēmumu, apvienojoties vai iegādājoties citus uzņēmumus, ja tas palielinātu pārdošanas vērtību. Jāņem vērā, ka vēlamais risinājums ir tāds, kas apmierina pircēju, līdz ar to ir svarīgi savlaicīgi apzināt pārdošanas iespējas.


Darbības pārtraukšana:
Plānotā perioda laikā mēs pakāpeniski samazinātu biznesa apjomus, izpildot esošos pasūtījumus, iztirgojot aktīvus un iekasējot debitoru parādus.


Tūlītēja slēgšana:
Atsevišķās situācijās, neraugoties uz grūtībām, vienīgā iespēja var būt tūlītēja biznesa pārtraukšana.