Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu padziļinātā izpēte (pircēja puse)

Ik vienai organizācijai, kas apsver iespēju veikt iegādes darījumi, nepieciešams pārbaudīt visus darījuma kontekstā izvirzītos pieņēmumus. Padziļināta izpēte, pateicoties finansu analīzei un saimniecisko, funkcionālo un stratēģisko pieņēmumu pārbaudei, sniedz sirdsmieru gan uzņēmumiem, gan investoriem. Izpētē tiek izmantoti uzņēmuma vēsturiskie finansu dati, lai noformētu nākotnes attīstības perspektīvu un apstiprina, ka nav “zemūdens akmeņu”. 


Pakalpojums iekļauj ienākumu un tirgus situācijas izpēti, sinerģiju novērtējums, nākotnes naudasplūsmas un funkcionālie jautājumi, kā arī darījuma strukturēšana. 


Iespējamie apstākļi


  • Jūs vēlaties nostiprināt sava uzņēmuma pamatbiznesu, veicot konkurējoša uzņēmuma iegādi, kas ražo gandrīz identisku produkciju kā Jūs
  • Jūms jāpaplašina sava uzņēmuma darbība, iegādājoties Jūsu produkcijas aizstājēja ražotāju
  • Jūs vēlaties iegādāties uzņēmumu, lai rastu piekļuvi tās produkcijai jaunos tirgos, vai arī paplašināt klientu loku 
  • Jums jāpaplašina sava uzņēmuma produkcijas un pakalpojumu klāsts, iegādājoties jaunu ražotāju, tādā veidā aizsargājoties no vietējā tirgus svārstībām 
  • Vēlaties kliedēt sava uzņēmuma tirgus riskus, iegādājoties līdzīga profila uzņēmumu citā valstī 


Mēs Jums varam palīdzēt 


  • Vairot pircēja izpratni par mērķa biznesu, kas paaugstina darījuma mērķa sasniegšanas iespēju  
  • Palīdzēt Jums identificēt un izprast būtiskos veiksmes faktorus, sekmēt izpratni par visiem panākumus ietekmējošiem faktoriem, lai Jūs būtu labi informēti izdarot lēmumus 
  • Izcelt stiprās puses, ko attīstīt, un vājās puses, ar kurām strādāt un risināt 


ConFide Uzņēmumu padziļinātās izpētes (pircēja puse) pakalpojums iekļauj


  • Uzņēmuma padziļinātā izpēte iekļauj vispusīgu biznesa plāna analīzi tirgus apstākļu un nozares, konkurences kontekstā 
  • Stratēģisku lēmumu izpēte palīdz uzņēmumiem definēt savu stratēģiju un noteikt savas vājās puses. Izpētes materiāls sniedz bāzi, ko izmantot biznesa attīstības plānošanai, jaunu tirgu novērtēšanai un jaunu iegādājamo uzņēmumu atlasīšanai. Finansu investoriem tas kalpots kā biznesa plāna dzīvotspējas atzinums