Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Uzņēmumu Apvienošanās un Iegāde (M&A)

Ja uzņēmuma izaugsme neapmierina uzņēmuma investorus vai vēlaties atprīvoties no ne-profila aktīviem, ConFides Korporatīvo finanšu konsultanti var palīdzēt. Mūsu Korporatīvo finanšu eksperti var Jums palīdzēt iekļūt jaunos tirgos, iegūt jaunus aktīvus, tehnoloģijas, personālu, intelektuālo īpašumu un finansējuma avotus. Turklāt mēs varam palīdzēt restrukturēt Jūsu biznesa aktīvu struktūru, atbrīvojoties no neizdevīgiem vai ne-profila biznesa virzieniem.  


Mēs sniedzam pilna klāsta uzņēmumu apvienošanas un iegādes finansu konsultācijas visu nozaru uzņēmumiem, sākot no padziļinātas izpētes, nodokļu un juridiskām konsultācijā, iegādes darījuma līdz finansējuma piesaistei. 


Iespējamie apstākļi


 • Jūs vēlaties strauji palielināt tirgus daļu, iegūt jaunus aktīvus, tehnoloģias, personālu, intelektuālo īpašumu un finansējuma avotus 
 • Jūs vēlaties restrukturēt aktīvu sastāvu, atbrīvojoties no neizdevīgiem aktīviem vai biznesa virzieniem 
 • Vēlaties uzzināt sava biznesa vērtību
 • Vēlaties iegūt finansējumu darbības paplašināšanai
 • Jūms nepieciešama palīdzība darbības virziena noteikšanai un biznesa plānošanai, kas varētu rezultēties ar uzņēmuma apvienošanu vai iegādi 


Mēs Jums varam palīdzēt


 • Ekspertu konsultācijas darījuma gaitā
 • Palīdzība biznesa pircēja meklēšanā vai palīdzība iegādājamā uzņēmuma identificēšanā, kas atbilstu Jūsu stratēģijai 
 • Piekļūt speciālistiem par publiski kotētu uzņēmumu regulējumu un darbības nosacījumiem 
 • Vietējs un starptautisks sadarbības partneru loks ar labām vietējām zināšanām


ConFide Uzņēmumu Apvienošanas un iegādes pakalpojums iekļauj


Konsultācijas par visiem ar iegādi, pārdošanu, privātā kapitāla piesaisti un finansējuma piesaisti saistītos jautājumos, tajā skaitā:


 • Darījuma organizēšana
 • Aktīvu vērtēšana
 • Biznesa plāna un finansu projekciju sagatavošana
 • Finansējuma piesaiste, aizdevumu un kapitāla piesaiste
 • Aizdevumu saistību restrukturizācija
 • Citu konsultantu darba koordinācija (piem. juristi, izpētes veicēji utt.)
 • Izejas stratēģiju analīze
 • Darījumu plānošana un konsultācijas stratēģisku lēmumu pieņemšanā