Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Stratēģiskā tirgus pieprasījums un analīze

Veiksmīgas biznesa statēģijas izstrādei nepieciešamas vispusīga izpratne par pašu biznesu, tā tirgu un klientiem. 


Klientu izvēli noteicošo faktoru noteikšana ir pamatā visu pārējo jautājumu risināšanai par aktīvu vērtību, peļņas maksimizēšanu, nodokļu aprēķiniem, stratēģijas optimizēšanu un konkurences jautājumiem.


ConFide komanda apvieno nozares zināšanas, pieredzi stratēģiju izstrādē un tirgus analīzē, lai palīdzētu saviem klientiem apzināt un apmierināt klientu vēlmes. 


Mūsu ekspertiem ir bagātīga pieredze tirgus izpētē, lai precīzi uztvertu klientu vēlmes un izvēli noteicošos faktorus. Balstoties uz tirgus izpēti un vēsturiskiem datiem, mūsu ekonomisti spēj identificēt biznesa stratēģijas galvenos kvantitatīvos parametrus. Izmantojot šos datus, mēs varam rekomendēt saviem klientiem orientējošo cenu struktūru un veikt ekonomisko novērtējumu zīmolam un citām nemateriālām vērtībām. Mūsu metodika ir pielietojama produktu, pakalpojumu un politikas izstrādei. 


Iespējamie apstākļi


 • Jums jānoskaidro noteikta nemateriālā aktīva, kā zīmols, patiesā vērtība
 • Jums nepieciešama palīdzība stratēģiska lēmuma pieņemšanā, piemērm, ieiešana jaunā tirgū vai jauna produkta attīstīšana 
 • Jūms jāizlemj par vislabāko risinājumu ierobežota apjoma investīciju resursu ieguldīšanai 
 • Jums jāsasniedz noteikts ienesīguma līmenis un vēlaties noskaidrot, vai cenu noteikšana atbilst klientu gatavībai maksāt 
 • Jūs vēlaties prognozēt jauna produkta vai pakalpojuma panākumus, tajā skaitā ieiešana un iekļaušanās tirgū 
 • Jūs sastopieties ar uzraugošo iestāžu kontroli un vēlaties modelēt kontroles ietekmi uz savu biznesu gan iekšējai plānošanai, gan publiskai lietošanai 
 • Jūs vēlaties noskaidrot, kā Jūsu biznesu vai produktu var iespaidot makroekonomisko apstākļu izmaiņas
 • Jūs sastopaties vai vēlaties provocēt, izteikt apsūdzību un Jums nepieciešami pierādījumi par tirgus situāciju 


Mēs Jums varam palīdzēt 


 • Veikt zīmolu un citu nemateriālo aktīvu vērtības noteikšanu
 • Veikt padziļinātu tirgus izpēti, konsultēt par produkta, pakalpojuma vai politikas ieviešanu, mārketinga un konkurētspējīgu stratēģiju, kas pielāgota mērķa tirgus segmentam
 • Izstrādāt prognožu modeli biznesam, produktam un cenu līmeņiem 
 • Izmantot tirgus informāciju, lai prognozētu ieiešanu tirgū (it īpašu jaunām tehnoloģijām), ienākumu līmeni un cenošanas tehniku 
 • Ievākt pierādījumus par brīvā tirgus definīcijas pārkāpumiem, neuzticības gadījumiem, piemēram, lai pārbaudītu konktēru notikumu ietekmi uz tirgus situāciju
 • Ievākt patērētāju atsauksmes pierādījumu ievākšanai apsūdzību gadījumos


ConFide Stratēģiskā tirgus pieprasījuma un analīzes pakalpojums iekļauj


 • Zīmolu vērtējumu veikšanu 
 • Startēģijas un mārketinga konsultācijas attiecībā uz zīmoliem, produktiem un pakalpojumiem
 • Kosultācijas politikas izstrādē 
 • Palīdzība biznesa plāna izstrādē
 • Optimāla cenu līmeņa un maksātgatavības līmeņa noteikšana
 • Pētījumu izstrāde un analīze 
 • Vēsturisko un esošās situācijas datu ekonomiskā un statistiskā analīze 
 • Patērētāju uzvedības modelēšana, balstoties uz pētījuma datiem 
 • Makro prognozēšanas modeļu izstrāde
 • Mikro prognozēšanas modeļu izstrāde