Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Restrukturizācija

Stāties pretīm izaicinājumiem

 

Daudz uzņēmumu sastopas ar izaicinājumiem, kas rada draudus finansu stabilitātei un dzīvotspējai, neraugoties uz pagātnes veiksmīgo finansiālo stabilitāti vai stiprajām tirgus pozīcijām. Bieži šādu draudu cēlonis ir finansu un tirgus spiediens, dalībnieku spēja atbalstīt uzņēmumu – kapitāla trūkums. ConFide pieredze uzņēmumu restrukturizācijā var palīdzēt stāties pretīm šiem izaicinājumiem. Neatkarīgi no tā, vai mūsu klients ir uzņēmums, investors vai aizdevējs, mēs sagatavojam un palīdzam ieviest dzīvē finansu un organizatoriskus risinājumus, kas ļauj veikli pielāgoties ekonomikas izmaiņām vietējā un globālā mērogā.

 

Mūsu komandas kompetence Korporatīvo finanšu un Biznesa konsultāciju sniegšanā dāvā mūsu klientiem iespēju smelties mūsu zināšanas, prasmes un pieredzi. Lai pilnvērtīgi izprastu specifiskos klientu konkurences aptākļus un biznesa vidi, mūsu eksperti pastāvīgi izglītojas un uzkrāj padziļinātas nozares un tehniskās zināšanas.

 

Mūsu restrukturizācijas pakalpojumi iekļauj:


  1. Uzņēmumu maksātnespēja
  2. Uzņēmumu funkcionālā restrukturizācija
  3. Finansu restrukturizācija
  4. Uzņēmumu likvidācija