Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Korporatīvās finanses

Mēs sniedzam plašākā spektra Korporatīvo finanšu pakalpojumus uzņēmumu apvienošanas un pirkšanas darījumos, restrukturizācijas un kapitāla piesaistes jomās.

Mūsu komanda sastāv no 10 finansu konsultāciju profesionāļiem, kas savā darbā koncentrējas uz augstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, izstrādājot pielāgotus risinājumus mūsu klientiem – starptautiskiem uzņēmumiem, privātiem ieguldījumu fondiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kreditoriem, investoriem un valsts institūcijām.


ConFide pakalpojumi

Mūsu ekspertiem ir labas nozaru zināšanas un situāciju pieredze, lai sniegtu efektīvus, tirgus līderim atbilstošus pakalpojumus. Korporatīvo finanšu pakalpojumu centrā ietilpst: 


  1. Finansējuma piesaiste 
  2. Uzņēmumu Apvienošanās un Iegāde 
  3. Uzņēmumu padziļinātā izpēte (pārdeveja puse)
  4. Uzņēmumu padziļinātā izpēte (pircēja puse)
  5. Konkurences un tirgus pētījumi
  6. Vērtējumu veikšana