Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Mūsu vērtības

Kompetence


  • Mēs nedarām visu. Darām to, ko vislabāk protam. Un protam mēs daudz!


  • Pasaulē katru dienu rodas jauni uzņēmumi, un katru dienu kāds nonāk pie atziņas, ka jāmeklē jauni izaicinājumi! Mēs darām lietas, kas mums patīk, jo ticam panākumiem, kas balstīti uz kompetenci un mērķtiecību! 


  • Mēs neatlaidīgi strādājam un izglītojamies, lai piedāvātu Jums labāko servisu un pakalpojumus.


Pieredze


  • Mūsu panākumu pamatā ir mūsu darbinieku ilggadējā pieredze un zināšanas, kas iegūtas praktiskā darbā banku sektorā un konsultāciju biznesā.

 

  • Mūsu specializācija ir Latvijas uzņēmumi, kam ir svarīgi sasniegt izvirzītos mērķus un samaksu par mūsu paveikto, piesaistīt sasniegtajiem mērķiem.

  • Mēs esam pateicīgi mūsu klientiem 1par izrādīto uzticību un līdzšinējo sadarbību! Mūsu klientu vārdi ir labākais novērtējums mūsu darbam!


Atbildība un Reputācija


  • Atbildība un uz rezultātu vērsta rīcība ir vērtības, kuras mēs ievērojam attiecībās ar klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem!

 

  • Mēs cienām uzņēmumus, kas spēj radīt, mēs cienām cilvēkus, kas nepadodas, mēs priecājamies par tiem, kas radījuši darba vietas un par tiem, kas strādājot neaizmirst, ka dzīve nav tikai darbs vien!

 

  • Laikmets, kurā dzīvojam, mums rāda vērtību un atbildību nonivelējušus piemērus, Mēs esam vecmodīgi - Mēs atbildam par mūsu darbu kvalitāti un mums sniegtās informācijas izmantošanu vienīgi Jūsu izvēlēto mērķu sasniegšanai!