Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Konkurences un tirgus pētījumi

Ja uzņēmums vai investoru grupa vēlas iegādāties citu uzņēmumu, tiem būs pilnvērtīgi jāsaprot pērkamā uzņēmuma patreizējo un perspektīvo sniegumu. ConFide veiks konkurences un tirgus pētījumu, kas ietver vispusēju pārskatu par uzņēmuma biznesa plānu plānoto tirgus apstākļu, nozares un konkurences kontekstā. 


Iespējamie apstākļi


  • Jūs apsveriet iespēju veikt kāda uzņēmuma iegādi, taču pastāv šaubas par tirgu un konkurences apstākļiem, kā piemēram, jaunas tehnoloģijas, klienti, tendences, likumdošana, pirktspēja, ģeogrāfiski jauns tirgus, un Jums jāapzinās kā šie apstākļi ietekmēs uzņēmuma patreizējo un nākotnes vērtību
  • Jūs apsveriet iespēju veikt kāda uzņēmuma iegādi, taču prognozētie ienākumi vai EBIT ir ļoti agresīvi, salīdzinot ar vēsturiskiem sasniegumiem. Līdz ar to Jums ir jāpārliecinās par prognozēto rezultātu sasniegšanas iespējām 
  • Jūs apsveriet iespēju veikt kāda uzņēmuma iegādi, taču būtiska prognozēto ienākumu vai EBIT daļa balstīta uz jaunu produktu ieviešanu, jaunu klientu piesasti un jaunu tirgu apgūšanu. Jums nepieciešams pārbaudīt šādu pieņēmumu pamatotību 


Mēs Jums varam palīdzēt 


  • Jūsu organizācija saņems būtisku ieguvumu no ConFide pašā svarīgākajā procesa posmā, kas ļaus Jums izdarīt pamatotus lēmumus par izvēlētā ceļa pareizumu 
  • Mūsu sniegtie padomi un izteiktie viedokļi ir pamatoti ar jaunākajām tendencēm attiecīgajā nozarē 
  • ConFides secinājumi ir pamatoti ar veiktu darījuma struktūras izpēti visos tā aspektos. Tā rezultātā padziļinātās izpētes process ir efektīvāks un ērtāks, kas nozīmē, ka Jūs saņemiet vienu ziņojumu, nevis trīs atsevišķus, Tas ietaupīs Jūsu laiku un, protams, izmaksas  


ConFide Konkurences un tirgus pētījumu pakalpojums iekļauj


  • Ilgtspējīgu konkurētspēju un ienākumus 
  • Sasniedzamu biznesa plānu un prognozes 
  • Mērķim un tirgus apstākļiem piemītošus investīciju riskus
  • Tirgus sniegto iespēju izmantošana