Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Finansu restrukturizācija

Kad uzņēmuma finansiālā darbība pasliktinās vai tās darbību negatīvi ietekmē krīzes apstākļi, mēs palīdzēsim izstrādāt restrukturizācijas risinājumus ar mērķi panākt uzņēmuma atveseļošanos un finanšu stabilitāti. Restrukturizācijas iniciatīva var nākt ne tikai no uzņēmumu vadītājiem un dalībniekiem, bet arī no citām ieinteresētām pusēm, piemēram, uzņēmuma aizdevējiem. 


Pieredze un zinoši nozares speciālisti ļauj mums sagatavot klientiem un individuālai situācijai atbilstošus risinājumus.


Iespējamie apstākļi


Kā uzņēmuma vadītājs, dalībnieks vai kāda cita ieinteresētā puse, Jūs visdrīzāk sastapsieties ar sekojošiem apstākļiem:


 • Naudas trūkums vai pazemināta likviditāte
 • Esoši vai potenciāli finansu nosacījumu pārkāpumi
 • Pārāk liels saistību slogs


Mēs Jums varam palīdzēt


 • Atveseļot uzņēmumu pēc krīzes
 • Saglabāt biznesu un/vai vadības kontroli
 • Aizdevējiem/kreditoriem saglabāt vai maksimizēt portfeļa vērtību
 • Labāk izprast uzņēmuma komerciālo un finansiālo stāvokli, tā dzīvotspēju un iespējamo restukturizācijas risinājumu klāstu


ConFide Finansu restrukturizācijas pakalpojums iekļauj


 • Restrukturizācijas piedāvājumu izstrādi un ieviešanu
 • Naudas plūsmas kontroles veikšanu
 • Bilances struktūras izmaiņu veikšanu
 • Pārrunu veikšanu ar kreditoriem 
 • Biznesa plānošanu