Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Finansu aprēķinu veikšana

Finansu direktoriem ne mazums galvassāpes rada augoša biznesa mērķu sasniegšana, it īpaši patreizējos ekonomikas apstākļos. Atbilstības prasības ir pieaugušas, finansu vadības funkcijas tieši saistītas ar izmaksu pieaugumu, kamēr pieprasījums pēc apjomīgākas un kvalitatīvākas vadības informācijas liek meklēt risinājumus kā šīs funkcijas paveikt ar zemām izmaksām. 


Ikdienas darbā finansu direktoriem nākas žonglēt ar atbildības sfērām – uzraudzība, efektivitāte un normatīvu ievērošanu. Mēs varam palīdzēt atrast katrai situācijai atbilstošo līdzsvaru, lai finansu vadība spētu radīt savam biznesam pielāgotu finansu vadības modeli, kas nodrošinātu augstu efektivitāti un funkcionalitāti. 


Iemesli izmaiņām finansu vadībā


Nepieciešamību pēc būtiskām izmaiņām finansu vadībā var izraisīt virkne dažādu faktoru: 


Vadības noteiktie faktori


 • Nepieciešamība samazināt izmaksas
 • Neefektīva vai nemākulīga naudas iezlietošana
 • Uz budžetēšanu un prognozēm nevar paļauties vai to veikšana ir laikietilpīga 
 • Augstas finansu izmaksas, salīdzinot ar konkurentiem 
 • Zemas kvalitātes, neuzticama, vai novēlota vadības informācijas sagatavošana
 • Vāji pamatota un izskaidrota ne-finansu vadības informācija 
 • Nav atpazītas sinerģijas starp nesen apvienotiem vai iegādātiem uzņēmumiem 
 • Finansu vadības darbinieki jūtas nenovērtēti no biznesa vadības puses


Normatīvu un atskaišu prasību noteiktie faktori


 • Nepieciešamība pēc ātrākas un vairāk informācijas (iekšējās un ārējās)
 • Manuāla un nestandarta ziņojumu sagatavošana 
 • Izmaiņas likumdošanā 
 • Juridiskās izmaksas šķiet pārāk augstas


Sarežģītības noteiktie faktori 


 • Pieaugošs sarežģītības līmenis, piem. uzņēmumu apvienību un grupu paplašināšanās  
 • Grupā ietilpstošs liels juridisko personu skaits kā uzņēmumu iegādes rezultāts
 • Juceklis starp uzņēmumu korporatīvo un vadības struktūru 
 • Nekonsekvents sadarbības modelis starp finansu vadību un citām uzņēmuma nodaļām
 • Vairums finansu uzskaites sistēmu un atšķirīgi kontu plāni 
 • Nepieciešamība pēc vienkāršotiem un standartizētiem procesiem 


Procesu noteiktie faktori


 • Funkciju apvienošana nesasniedz prognozēto rezultātu
 • Nesistemātiska darba veikšana, neorganizēta aprēķinu veikšana
 • Augsts kļūdu līmenis / darbu pārstrādāšana 
 • Daudzu manuālu funkciju veikšana 
 • Funkciju dublēšanās
 • Neskaidra aprēķinu un darbu izcelsme
 • Nepilnvērtīgs nodokļu plānošanas process