Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Finansējuma piesaiste

ConFide palīdz uzņēmumiem un citiem aizņēmējiem visos jautājumos par aizdevumu un kapitāla piesaisti. Uzņēmumi, kam nepieciešams aizdevums, saistību refinansēšana, vai arī veikt izmaiņas esošā aizdevumu struktūrā, saskaras ar neparedzamu pretreakciju no aizdevēju puses, neraugoties uz vēsturiski labām attiecībām.


Banku sektors piedzīvo būtisku pārmaiņu laikmetu; ConFide pilnvērtīgi izprot kreditēšanas tirgu, it īpaši saspīlējumu situācijās, un mūsu zināšanas ļauj mums sniegt neatkarīgu padomu uzņēmumiem par veidu, kādā visizdevīgāk piesaistīt finansējumu.


Finansējuma piesaistes konsultanti strādā ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem un to dalībniekiem, lai pilnībā optimizētu uzņēmuma kapitāla un saistību struktūru. Turklāt mums ir pieredze visa veida finansējumu struktūru izstrādē, tajā skaitā banku finansējumu piesaiste, kapitāla tirgi, aktīvu finansēšana, projektu finansēšana.


ConFide sniedz visaptverošas konsultācijas nodokļu, juridiskos un nozari regulējošos jautājumos. ConFides konsultācijas ir objektīvas un nav atkarīgas no atsevišķiem finansu avotiem vai produktiem.


Mūms piešķirtos mandātus vada pieredzējuši Korporatīvo finansu jomas profesionāļi. Kā vienai no Latvijas lielākām konsultāciju kompānijām, mums ir spējas risināt jautājumus, kas saistīti ar finansu restrukturizāciju. Mēs esam veikuši un piedalījušies pēdējo laiku sarežģītākajos darījumos Latvijā.

 

Iespējamie apstākļi


Sazinieties ar mums, ja:


  • Veicat uzņēmuma iegādi un ir nepieciešams aizdevuma finansējums
  • Veicat esošo saistību refinansēšanu
  • Ir nepieciešmi finansu līdzekļi biznesam
  • Apsverat iespējas iestāties jaunos finansu tirgos
  • Saskaraties ar kredīta riska novērtējuma/reitinga samazinājumu
  • Piedzīvojat nestabilitātes periodu, kad pārkāpjiet aizdevumu finansu nosacījumus un ir nepieciešamas pārrunas ar finansu aizdevējiem


Mēs Jums varam palīdzēt

Mūsu pieeja darbam paredz ciešu sadarbību ar uzņēmumu augstāko vadību un valdi no pašas sadarbības sākuma, lai sagatavotu visaptverošu iespējamo risinājumu kopu. Pēc tam mēs strādāsim kopā ar Jums, lai izvērtētu katru iespēju un palīdzēsim uzņēmuma vadībai realizēt izvēlēto risinājumu. 


ConFide Finansējuma piesaistes pakalpojums iekļauj:


  • Finansējuma piesaistes piedāvājumu ievākšanu, pārrunas ar finansētājiem par izvirzītiem nosacījumiem, finansējuma piesaistes dokumentācijas sastādīšana/pārbaude gan aizdevuma, gan kapitāla piesaistei 
  • Pārrunas par esošā finansējuma nosacījumu izmaiņām, grozījumu veikšanu, ieskaitot finansu nosacījumu pārskatīšanu, atcelšanu un atmaksas grafiku pārskatīšanu 
  • Pārrunas par saistību restrukturizāciju
  • Attiecību uzturēšana ar finansētājiem