Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Debitoru kontroles risinājumi

Naudas plūsmas optimizācija, pelnītspējas uzturēšana un klientu apkalpošana ir būtisks izaicinājums visa veida biznesam. Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli Jūsu debutoru kontroles virzienā, pānākot stabilu debitoru aprites ciklu.


Mūsu pieeja debitoru kontroles risinājumu izveidei padara mūs atšķirīgus no citiem konsultantiem. Mūsu prioritāte ir izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un kā procesi Jūsu biznesā ietekmē tā rezultātus. Mēs identificējam potenciāli iegūstamo labumu no mūsu kredītu vadības risinājumiem.


Iespējamie apstākļi


Jūsu uzņēmumā ir nepieciešams: 


  1. Iegūt naudas līdzekļus par kavētiem un apstrīdētiem rēķiniem?  
  2. Samazināt apgrozāmā kapitāla un slikto parādu izmaksas?
  3. Panākt izmaiņas debitoru aprites ciklā? 
  4. Saglabāt klientus un uzlabot klientu apmierinātību? 
  5. Ieviest organizatoriskas izmaiņas? 
  6. Nodot pilnīgi vai daļēji naudas ievākšansas funkcijas ārpakalpojumu sniedzējiem?