Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Biznesa modeļu izstrāde

Mēs strādājam ar saviem klientiem, lai saprastu un spētu analizēt biznesa galvenos komerciālos un finansu dzenuļus. Pēc tam plānojam un sastādam biznesa moduļus, lai palīdzētu klientiem izprast dažādu finansu vai komerciālu apsvērumu ietekmi uzņēmuma naudas plūsmu, peļņu, nodokļiem vai finansējuma struktūru.


Galvenie jautājumi


 • Vai esiet apzinājuši un apvienojuši vienā modelī uzņēmuma komerciālos un finansu dzenuļus?
 • Vai Jums ir modelis, kas spēj prognozēt uzņēmuma būtisko funkcionālo, komerciālo un finanšu izmaiņu mijiedarbību?
 • Vai spējat veikt pietiekami detalizētu naudasplūsmas un finansu rādītāju analīzi? 
 • Vai esiet pārbaudījis sava modeļa darba precizitāti? 


Finansu modeļa izstrāde prasa daudz laika un dažreiz satur neskaitāmas kļūdas, kas var dārgi maksāt. 


Bieži izveidotie modeļi nav pielietojami kvalitatīvas analīzes veikšanai bez liela roku darba ieguldījuma. 


Bieži biznesa modelēšana uzņēmumos tiek uzticēti jaunākajiem darbiniekiem, kuriem pietrūkst nepieciešamo finansu jomas zināšanu, tehniskās un komercdarbības pieredzes, lai efektīvi atbalstītu svarīgu lēmumu pieņemšanu. 


Modelēšanas pieredze 


Vērīga analīze 


 • Apvienojot finansu un biznesa pieredzi ar tehniskām zināšanām, spējam izstrādāt ērtus, viegli pielāgojamus modeļus ar pilnvērtīgu, uz faktiem balstītu, rezultātu aprēķinu
 • Mūsu zināšanas un pieredze ļauj mums justies droši, ka modeļi sevī ietvers biznesa galvenos dzinuļus un precīzi atspoguļos specifisku darījumu ietekmi uz uzņēmuma darbību 


Laika un resursu ierobežojumu mazināšana


 • Mēs prasmīgi integrēsimies Jūsu komandā, darbā ar konsultantiem, banķieriem, vadību un investoriem, lai panāktu rāmāku lēmumu pieņemšanu
 • Labi sagatavoti biznesa modeļi var būt īpaši vērtīgi uzņēmumam svarīgu darījumu brīžos, kā piemēram, darījumu slēgšana, kad ir iespējami arī citi rīcības scenāriji


Neatkarība


 • Mēs sniedzam neatkarīgu viedokli par Jūsu uzņēmējdarbību, palīdzot Jums izprast dažādu finansu, saimniecisku vai komerciāli darījumu ietekmi uz Jūsu peļņu, nodokļiem vai finansu struktūru 
 • Mūsu sagatavotie modeļi nodrošina klientiem iespēju pieņemt pārliecinātus investīciju lēmumus 


Mūsu modeļa funkcionalitāte piemērota visām biznesa attīstības fāzēm:


 • Sākot ar augsta līmeņa biznesa plānošanu
 • Līdz funkcionālo un finansu modelēšanai un analīzei
 • Līdz analītisku finansu prognozu instrumentu izstrādei, lai uzlabotu saimnieciskās darbības rezultātus 


Funkcionālā modelēšana 


 • Plānošana, budžetēšana un prognozēšana 
 • Ienākumu palielināšana
 • Izmaksu kontrole
 • Snieguma analīze


Finansu modelēšana


 • Cenu noteikšana
 • Saistību un kapitāla strukturēšana
 • Apgrozāmā kapitāla prognozešana
 • Sinerģiju analīze 


Modeļu analīze


 • Finansu modeļi
 • Funkcionālie modeļi
 • Strukturētās finanses


Komerciālā modelēšana


 • Tirgus modelēšana
 • Ekonomikas modelēšana