Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Biznesa konsultācijas

Mūsu Biznesa konsultāciju pakalpojumi palīdz klientiem svarīgu, stratēģisku lēmumu pieņemšanā un biznesa vadības uzlabojumu ieviešanā tādās sfērās kā biznesa modeļu izstrāde, piegādes ķēdes organizācija, nozaru izpēte, finansu vadība, operāciju risku vadība un citās sfērās.


Mūsu pakalpojumi iekļauj:


  1. Biznesa modeļu izstrāde
  2. Stratēģiskā tirgus pieprasījums un analīze
  3. Finanšu aprēķinu veikšana
  4. Biznesa operācijas
  5. Debitoru kontroles risinājumi