Paziņojums par juridiskās atbildības ierobežojumiem

 

Mājas lapā iekļautā INFORMĀCIJA sniedz tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas atbildību par tās lietošanu. Informācija sagatavota, pieņemot, ka autori un publicētāji nav profesionāli juridiskie, grāmatvedības, nodokļu vai cita veida konsultanti, tādējādi to nevar izmantot kā konsultācijas avotu.


Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mājas lapā iekļautā informācija ir iegūta no drošiem avotiem, ConFide neatbild par pieļautajām kļūdām vai nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā lapā iekļautā informācija ir sagatavota “tāda kāda tā ir”, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.

 

 

Par mums

 

  • ConFide nosaukums ietver jēdzienus confidence un fidelity, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē pārliecību un precizitāti – mūsuprāt, svarīgākos aspektus, ar kuriem var rēķināties ikviens ConFide klients.

 

  • ConFide priekšrocības un specializācija saistās ar ievērojamu pieredzi finanšu sektorā

 

  • ConFide saskarsmē ar klientu atšķiras vienkāršās, bet praktiskās līnijās – ātrums komunikācijā un projekta virzīšanā banku sektorā, kā arī elastīga, uz rezultātu vērsta apmaksas sistēma.

 

  • ConFide  aktīvu profesionālo darbību uzsāka 2005.gadā